Rationeel – Emotioneel

Rationeel – Emotioneel

Van rationeel productvoordeel naar emotionele meerwaarde

De klant verwacht steeds meer en de focus ligt steeds meer op beleving. In hoeverre kunt u als aanbieder die beleving nog creëren met uitsluitend de intrinsieke kenmerken van uw productof dienst? Die extra dienstverlening die u vorig jaar aanbood, die bijzondere servicevoorwaarde, die verbeterde productspecificaties, die werden vorig jaar zeer gewaardeerd. Maar zij worden nu alweer als de gewoonste zaak van de wereld beschouwd, temeer daar uw concurrenten deze extra dienstverlening nu ook aanbieden. 

Zelfs de meeste innovatieve bedrijven, zoals bijvoorbeeld Apple, worden op hun productspecificaties geïmiteerd en geëvenaard, door de Samsungs van deze wereld. Alleen nog met emotionele meerwaarde valt een langdurig competitief voordeel te behalen.

Moeten we hier nog aan toevoegen dat een goed gecommuniceerde loyalty-actie een uitgelezen marketinginstrument is voor het behalen van emotionele meerwaarde?

RECENTE POSTS