Loyaltymarketing; loyaliteitsprogramma’s & incentives

Je klanten volgen niet zomaar elke wortel aan een stok. Maar wel als ‘ie verrassend lekker is. Onze loyaliteitsprogramma’s brengen je klanten echt in beweging. Loyalty Makers volgt een beproefde werkwijze om loyaliteitsmarketing te ontwikkelen die recht doet aan je merk, je product(en) en je doelgroep. Zo overwin je die koppositie bij de klant – letterlijk en figuurlijk.

LOYALITEITSMARKETING Start loyaliteitsmarketing met een solide strategie

Loyale klanten zijn waardevolle klanten. Dat is geen verrassing meer. Maar hoe worden klanten loyaal?
Succesvolle loyaliteitsmarketing begint bij de onderliggende strategie. Welke concrete activiteiten kun je uitvoeren die enerzijds de doelgroep aantrekt en anderzijds recht doen aan je merk-DNA? En dat niet alleen voor vandaag en morgen, maar ook de jaren erna.

Hoe werken wij?
Samen met jou ontwikkelt Loyalty Makers een loyaliteitsstrategie die naadloos aansluit bij de kernstrategie en -positionering van je merk of organisatie. Een gedegen strategie prikkelt niet alleen de eindklant, maar net zozeer je collega’s. Draagkracht binnen de organisatie is namelijk onmisbaar.

Het plan bevat onder meer:
– Methodes om loyaliteit te meten (nulmeting) en groei over tijd inzichtelijk te maken.
– Concrete doelstellingen op korte én lange termijn – extern én intern.
– Hulpmiddelen om gedrag stuurbaar te maken; (neuro)marketingactiviteiten, research en ICT systemen.

Wat levert een loyaliteitsstrategie op?
Het antwoord op die vraag is simpel: loyaliteit.
De loyaliteitsstrategie bewapent je organisatie met een robuuste meerjarenvisie. Het verandert de abstracte doelstelling van ‘klantloyaliteit’ naar concrete stappen om die te behalen. Het resultaat: de klant koopt vaker, besteedt meer en blijft langer.

Kortom: de klant wordt blijer. En jij ook.

DIGITALE TOOLS Digitale tools om klantloyaliteit inzichtelijk te maken

Effectieve loyaliteitsmarketing prikkelt klanten om meer, vaker en langduriger met jouw merk of organisatie zaken te doen. Een loyaliteitsprogramma ontaardt echter al snel in een wirwar van kanalen, programma’s en klantengroepen. Hoe breng je orde in die complexiteit?

Het iLoyalty platform brengt alle datastromen binnen je loyaliteitsmarketing samen. Het maakt data inzichtelijk en laat je doelgerichter met doelgroepen communiceren.

– Eén centraal platform voor je sales en communicatie: 24/7 inzicht in je data.
– Geschikt voor tal van marketingactiviteiten; spaaracties, webshops, brandstores, widgets, klantenkaarten, vouchers, retourneren, polls, panels, etc.
– Personaliseer en specificeer je communicatie. Van communicatie op merkniveau tot 1-op-1 interactie.

Ontdek het verhaal achter de cijfers met de Datagenerator van Loyalty Makers
Ruwe data puilt uit van de waardevolle informatie. Bijvoorbeeld welke klantengroepen het meest waardevol zijn of welke cross-selling mogelijkheden een grote kans van slagen hebben. Echter, ruwe data is – niet schrikken – ruw. Om de betekenis te vinden zijn rigoureuze analyses nodig. Ontcijferen dus.

Onze Datagenerator tool helpt daarbij. Je kunt profielen aanmaken, die vervolgens door slimme algoritmen in de data worden herkend. We zullen je niet vervelen met de technische details (nieuwsgierig? bel ons gerust), maar dit levert tal van voordelen op. Denk aan puntentoekenningssystemen om klanten te ranken of het lokaliseren van cross-selling kansen voor verschillende bedrijfsonderdelen en zusterbedrijven. De datagenerator vertaalt cijfers naar werkbare inzichten.

Krijg een demo
Benieuwd naar de mogelijkheden van iLoyalty en Datagenerator? Klik hier [link] voor een gratis demosessie.

LOYALITEITSCAMPAGNES, EN- PROGRAMMA'S Loyaliteitsprogramma's op maat

Een loyaliteitsprogramma is een samenhangend pakket marketingactiviteiten die omzet stimuleert van de consument (B2C), klanten of wederverkopers (B2B) of via een partnerkanaal (B2B2C).

Om jouw organisatie maximaal van loyalty marketing te helpen profiteren, ontwikkelt Loyalty Makers loyaliteitscampagnes op maat.

Jouw doelen zijn ons beginpunt
Allereerst kijken we naar de relevante doelstellingen. De ene organisatie wil uitstroom verminderen, de ander wil ambassadeurs kweken. Of juist het terugwinnen van verloren klanten. Loyaliteit kent vele vormen.

Vervolgens stellen we middelen en uitingen op, uitgekristalliseerd op het snijvlak van je doelstellingen, productsoort, merkwaarden en doelgroep. Zo vindt de loyaliteitscampagne bijklank bij je klanten én collega’s. Voorbeelden van instrumenten in loyaliteitsmarketing zijn spaar-, voordeel-. privilege-, affiniteits- of incentiveprogramma’s.

Het zit ‘m in de uitvoering
Het succes van loyaliteitsmarketing is in grote lijnen afhankelijk van de uitvoer. De loyaliteitscampagne dient dus soepel te landen binnen je bredere marketingcommunicatie. De uitingen moeten nagalmen in je bestaande tone of voice en balans tussen communicatiemiddelen (on- en offline) en timing van communicatiemomenten.

Een loyaliteitsprogramma van Loyalty Makers staat in dienst van je huidige communicatiekalender. Niet andersom. Daar waar je wilt, verzorgen onze communicatieprofessionals de gehele uitvoer.

ILOYALTY Klantenloyaliteit verhogen met online spaarprogramma's

Onze online spaar- en loyaliteitsprogramma’s zijn gebouwd op iLoyalty 4.0. Dit veelzijdige loyaliteitsplatform biedt je beproefde tools om je klanten te activeren.

iLoyalty staat met haar gebruiksvriendelijke interface en schaalbare opzet al jaren aan de wieg van vele succesvolle spaar- en loyaliteitsprogramma’s. En toegegeven, daar zijn we best een beetje trots op.

Jouw spaarprogramma met iLoyalty
Mensen zijn verzamelaars. Een spaarprogramma is een sterke positieve activator in de loyaliteit van je klanten.

Een onweerstaanbaar spaarprogramma maakt van elke transactie een feestje – zonder de rommel. Het geeft klanten een positieve reden om vaker terug te keren. Maar bovenal is het helder en simpel. iLoyalty doet precies dat. Klanten ontvangen spaarpunten wanneer ze het gewenste gedrag vertonen, zoals de aankoop van een product. Deze punten zijn in te ruilen voor beloningen die passen bij jouw merk of organisatie. Van cadeaus tot workshops. Van incentives tot reizen.

Een spaarprogramma geheel toegespitst op jouw merk of organisatie
Elk spaarprogramma is maatwerk. Daarom stellen we eerst vast welke gedragingen jij bij de klant wilt stimuleren. Zodra we de doelen hebben vastgesteld, stellen we een passend spaar- en verzilvermodel plus beloningspakket vast. Ook adviseren we omtrent de meest kansrijke communicatiemiddelen- en uitingen om de spaarlust van de klant te prikkelen.

Loyalty Makers is onafhankelijk en niet beperkt tot één assortiment. Hierdoor kunnen we je ongekend veel flexibiliteit bieden, bijvoorbeeld om zelfs tijdens een programma van beloningsstrategie te wisselen.

We ontwikkelen het spaarsysteem op het beproefde iLoyalty platform, waarbinnen volop ruimte is voor je branding. Daarbij kunnen we je volop ontzorgen. Niet alleen in de implementatie en het beheer van het programma, maar ook het logistieke proces, sluiten van deals en de algehele doorontwikkeling van het spaarprogramma.

AFFINITEITS-, VOORDEEL-, EN PRIVILEGEPROGRAMMA'S Zorg dat jouw klant zich speciaal voelt

Mensen houden van bedrijven die hen speciaal laten voelen. Die bereid zijn hen iets extra’s te geven. Oftewel: we houden van dat extra plakje worst bij de slager.

Binnen loyaliteitsmarketing is een affiniteits-, voordeel- en privilegeprogramma erop gericht de klant dit bijzondere gevoel te geven. Het smeedt een langdurige band tussen merk en klant.

Zo word je die sympathieke slager
Onze affiniteitsprogramma’s zoeken naar authentieke en waardevolle voordelen die jouw organisatie kan bieden aan trouwe klanten.

We herhalen het nog even: echt authentiek en echt waardevol. Gekunstelde ‘voordelen’ kunnen zelfs averechts werken. Daarom stellen we met veel zorg samen een programma vast. Waardeer klanten op een manier die klanten waarderen.

Eerst maken we de doelstellingen concreet. Welk gedrag wil je belonen? Hieruit vloeit stap voor stap de verdere uitwerking voort; het thema, de uitstraling, het (gesegmenteerde) verzilvermodel, de communicatiemiddelen en -kalender, de acceptatiepunten en de creatieve uitvoer. We kunnen dit programma aansluitend voor jou implementeren, beheren en runnen, inclusief het sluiten van exclusieve deals, succesmeting en doorontwikkeling.

LOYALITEITSMARKETING B2C: Het 4 stappenplan

De consument is een bijzonder dier. Loyalty Makers hanteert een beproefde werkwijze van 5 stappen om je loyaliteitsmarketing van begin tot eind af te stemmen op wat jouw klanten in beweging brengt.

Stap 1. Strategie
Loyaliteit vang je niet door blind te hengelen. Strategie is essentieel. Samen met jou werpen we daarom een blik op het gehele strategische speelveld: je doelen, concurrenten en doelgroepen. Van hieruit stellen we middelen en een planning vast.

Belangrijke elementen:
– Loyaliteitsstrategie
– Klantcontactstrategie
– Omnichannelstrategie

Stap 2. Concept & Design
Het programma krijgt nu gestalte. We buigen ons over kwesties als user experience, persuasive design en het optimaal verbinden van touch points. We voorzien elke aanraking met je merk van een loyaliteitsverhogende invulling.

Belangrijke elementen:
– Customer journeys
– Interaction design
– Persuasive design

Stap 3. Technische ontwikkeling
Onze developers en conceptmakers zetten de ideeën om in tastbare uitingen. Van geautomatiseerde mailings tot online spaarsystemen. Belangrijk is dat de onderliggende architectuur stabiel, veilig en schaalbaar is. De toekomst is immers dynamisch.

Wij blij en – belangrijker nog – jij blij? Dan gaan we live.

Belangrijke elementen:
– Inrichting SaaS-oplossing: iLoyalty
– Maatwerkoplossingen
– Database-inrichting en -beheer
– Quality assurance

Stap 4. Monitoren en bijsturen
Online loyaliteitsmarketing biedt een groot voordeel: het laat zich continu monitoren en bijsturen. En omdat jouw klanten niet stilzitten, is het ook voor je loyaliteitsprogramma gezond om in beweging te blijven.

Loyalty Makers helpt je bij het analyseren van resultaten en het verder vergroten van je klantsucces. We leren de klant steeds beter kennen en hun gedrag te voorspellen. Dit stelt je in staat een steeds sterkere top-of-mind positie te veroveren met optimalisaties. Van e-mailmarketing en analyses, tot het samenstellen van beloningen en het werven van nieuwe partners.

Belangrijke elementen:
– Data-analyse en dashboarding
– Partnerselectie en -management
– E-mailmarketing
– Projectmanagement
– Hosting
– Redemptie-mogelijkheden
– Campagnemanagement

HOE BLIJFT PERSONEEL LOYAAL? Geen ‘one size fits all’

Loyaliteit is ook op de werkvloer een grote uitdaging. Een sprong naar een concurrerend bedrijf is tegenwoordig makkelijker dan ooit gemaakt. Een hoog verloop is echter kostbaar. Hoe kun je personeel van je organisatie laten houden?

Geen ‘one size fits all’
Net als bij klantloyaliteit, geldt voor personeelsloyaliteit dat er geen toverformule is. Een aantrekkelijk werknemersklimaat is een samenspel van organisatie, werkzaamheden en de individuele medewerker. De nieuwe standaard is ‘one size fits me’. Maatwerk dus.

Er is slechts één ding dat alle medewerkers gemeen hebben: het zijn mensen. Beschouw personeel als je belangrijkste concurreerbare voordeel.

Concreet kun je bedrijfsbreed vitaliteits-, voordeel- of privilegeprogramma’s implementeren. Dan kan zo simpel zijn als korting op eigen producten, tot verrassende beloningsprogramma’s die de werknemer honoreren voor elk extra gewerkt jaar. Een dergelijk beloningsprogramma verdient zichzelf vanzelf terug doordat het je medewerkers productiever maakt, ziekteverzuim terugdringt en mensen langer aan boord houdt.

Fiscaal voordeel voor medewerkers
Werkt men geregeld overuren? Dan kun je hen de mogelijkheid bieden deze verlofuren uit te keren of te spenderen in een verlofurenshop. Dit laatste levert de medewerker een welkom fiscaal voordeel op en geeft een positieve draai aan de overurenkwestie.

Loyalty Makers helpt je effectief antwoord te geven op de vraag: “waarom zou ik hier blijven werken?

GAMIFICATION EN LOYALTYMARKETING Spelelementen in een niet-spelomgeving

Gamification en loyaliteitsmarketing liggen sterk in elkaars verlengde.

Gamification is simpelweg het introduceren van spelelementen in een niet-spelomgeving. Bijvoorbeeld een webshop die klanten de mogelijkheid biedt punten te sparen, verschillende niveaus te behalen (Gold member, Platinum member) en daarbij in aanmerking te komen voor exclusieve producten, kortingen en events.

Gamification stuurt gedrag
Gamification triggert de menselijke oerdrift om beloning op te zoeken en competitie te verslaan. Door beloningselementen toe te voegen aan specifieke acties die de klant kan uitvoeren, verhoog je de kans dat de klant dit zal doen. Gamification is, mits slim toegepast, een effectieve toevoeging aan een programma in loyaliteitsmarketing.

Belangrijk voor het slagen van gamification is dat het een natuurlijke toevoeging is aan de gebruiksbeleving voor de klant. Wanneer spelmechanismes zomaar klakkeloos op een website of app worden geplakt, is dit veelal funest voor de adoptie ervan. Minstens zo belangrijk is dat de gamification niet bijt met je merkpositie en -waarden. Je merkwaarden bijten namelijk altijd harder terug.

Loyalty Makers werpt een objectieve blik op gamification
Wanneer wij loyaliteitsprogramma’s samenstellen, beoordelen we objectief de toegevoegde waarde van gamification voor de algehele effectiviteit.

Onze online spaar- en loyaliteitsprogramma’s zijn gebouwd op het iLoyalty SaaS platform. Door haar modulariteit biedt iLoyalty volop mogelijkheden voor de implementatie van gamification-elementen. Je loyaliteitsmarketing profiteert zo altijd van de nieuwste technieken die het consumptieproces spannender maken en de klant prikkelen meer en vaker te kopen.

NEUROMARKETING In loyaltymarketing

Neuromarketing is erop gericht marketing te funderen op kennis en onderzoekstechnieken uit de hersen- en gedragswetenschappen. Het schuift marketing op een solide wetenschappelijke ondergrond, zodat je uitingen kunt ontwikkelen met aanzienlijk grotere slagingskans.

Wat voegt neuromarketing toe aan loyaliteitsmarketing?
Hoewel ‘neuromarketing’ klinkt als een complexe aangelegenheid, is de toegevoegde waarde verrassend simpel. Neuromarketing geeft je een grotere mate van zekerheid dat je marketinguitingen tot het gewenste effect zullen leiden.

Concreet betekent dit dat je vooraf kunt toetsen of een uiting de doelgroep aanspreekt. Zowel online (webshops, websites, mailings, advertenties) als offline (retail, reclame, merkbeleving, verpakkingen en omgevingsbeleving).

Neuromarketing-onderzoek kijkt onder meer naar hersenactiviteit (EEG), kijkpatronen (Eye Tracking), gezichtsemoties (emotion recognition) en biologische reacties (hartslag, pupilgrootte en huidgeleiding). Deze onbewuste metingen hebben een sterke voorspellende waarde voor consumentengedrag.

Neuromarketing bij Loyalty Makers
Neem deel aan onze workshops, seminars of laat ons team van specialisten met neuromarketeers en psychologen uit ons netwerk zorgen dat jouw actie onweerstaanbaar wordt.

Benieuwd hoe onze hersenen het succes van marketing en producten voorspellen? Neem contact met ons op voor een demo +31(0)294 720 970.

ALTIJD EEN PASSENDE (DIGITALE) CADEAUBON Gegarandeerd een glimlach!

Een leuk cadeau voor iemand vinden is niet altijd even gemakkelijk. Privé, maar net zozeer zakelijk. Met een (digitale) cadeaubon breng je gegarandeerd een glimlach op het gezicht van je klant of collega.

Laat de klant zelf z’n favoriete cadeaubon uitzoeken
Een verjaardag, afscheid, kerstgeschenk of – gewoon – om de relatie te waarderen. Er zijn veel redenen om een cadeaubon weg te geven aan je klanten of collega’s. Maar welke bon is het leukst om te geven? Zoveel mensen, zoveel wensen. Daarom heeft Loyalty Makers een platform ontwikkeld waarop jouw klanten zelf hun cadeaubon kunnen uitzoeken. Het werkt simpel: jij geeft de klant een voucher cadeau ter waarde van een zelfgekozen bedrag. De klant kan deze voucher vervolgens online inwisselen voor een fysieke of digitale cadeaubon. Met keuze uit meer dan 50 verschillende cadeaubonnen – fysiek en digitaal – vind men altijd een passende bestemming. Van de altijd geslaagde VVV-bon tot specifieke winkelketens. En van webshops tot online downloaddiensten.

Een gepersonaliseerde voucher
De voucher kun je geheel naar eigen wens laten personaliseren. Onze creatiestudio ontfermt zich over een passende boodschap in tekst en design. Desgewenst zorgen we ervoor dat de vouchers compleet gepersonaliseerd in de juiste aantallen bezorgd worden. Fysiek of digitaal. Zo ben je verzekerd van een memorabel geschenk, waar je klant of collega altijd raad mee weet.

ONTWIKKEL JE EIGEN KLANTENKAART Of cadeaubon / voucherprogramma

Wist je dat klanten met een klantenkaart gemiddeld 30% procent meer besteden? De klantenkaart is een krachtige tool in je loyaliteitsmarketing – mits slim ingezet.

Een klantenkaart iets voor jouw organisatie?
Loyalty Makers helpt tal van organisaties, groot en klein, klantloyaliteit en omzet te verhogen met een eigen klantenkaart. Onze aanpak bewijst dat de klantenkaart niet alleen rendabel is voor grote supermarktketens, maar voor het volledige veld van omni-channel bedrijven, retailers, b2c en zelfs b2b. We verzorgen je fysieke en/of digitale klantenkaart in eigen huisstijl. En belangrijker nog: we buigen ons over de strategische inzet ervan in je gehele loyaliteitsmarketing. Dit geldt zowel vooraf (hoe prikkel je klanten om een klantenkaart te gebruiken) als achteraf (hoe kun je klantenkaartdata inzetten om je product en marketing beter te maken).

De voordelen van je eigen klantenkaart
Een eigen klantenkaart zorgt ervoor dat je klanten vaker terugkeren en meer aankopen doen. Bovendien prikt een klantenkaart of cadeaubon jouw merk als billboard in de portemonnee van de klant en verkrijgt zo een betere top-of-mind positie. Het iCustomer van Loyalty Makers zorgt ervoor dat transacties automatisch en betrouwbaar worden verwerkt. Het systeem verzekert je van een real time koppeling tussen klantdata en koopgedrag. Het systeem stelt je bovendien in staat gepersonaliseerde actie-vouchers aan te maken en met een druk op de knop als e-mailbijlage meesturen.

Het iCustomer platform maakt de inzet van loyaliteitsverhogende instrumenten als klantenkaarten en vouchers ongekend eenvoudig.

BEDANKT VOOR JE INTERESSE! Meer vragen?

Bedankt voor je interesse. Staat nou juist jouw vraag hier niet bij, dan kan je contact met ons opnemen via info@loyaltymakers.nl
Of bel naar +31(0)294 – 720 970. Wij staan je graag te woord voor al je loyaltymarketing vragen.

CASES LOYALTY MARKETING

WIJ ZIJN HEEL TROTS OP ONZE KLANTEN